»

Επιλέγοντας το σωστό ανυψωτικό

Κάποια από τα βασικά κριτήρια επιλογής του ανυψωτικού που θα μπορέσει να καλύψει στο μέγιστο τις ανάγκες σας, είναι τα παρακάτω:

 • Διαστάσεις
  Ο έλεγχος διαστάσεων και τυχόν εμποδίων στο χώρο στον οποίο θα κινείται το μηχάνημα [δυνατότητα περιστροφής του, διέλευσης από τυποποιημένες πόρτες, κλπ] εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη λειτουργία του.
 • Ικανότητα ανύψωσης
  Γνωρίζοντας το απαιτούμενο μέγιστο βάρος ανύψωσης, μπορείτε να επιλέξετε το μηχάνημα εκείνο το οποίο και την ικανοποιητική ιπποδύναμη θα έχει, και τις σωστές διαστάσεις περονών. Έτσι, εξασφαλίζετε τη μέγιστη ασφάλεια στο χώρο λειτουργίας του.
 • Ελαστικά
  Για επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, άσφαλτος, αμμοχάλικο, χλόη, ή επιφάνειες με ρύπους, τα πλέον κατάλληλα είναι τα πνευστά ελαστικά.
  Για εσωτερικούς χώρους, βιομηχανικά δάπεδα, σκληρές επιφάνειες κ.λ.π., καταλληλότερα είναι τα συμπαγή ελαστικά.

Να σημειώσουμε ότι η μεταφορά του ανυψωτικού στο χώρο σας γίνεται με ειδικό όχημα, εφοδιασμένο με ράμπα φορτοεκφόρτωσης.

Copyright © 2009 Kolibioti Group  All rights reserved.
Powered by Softways S.A.