Η ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. θέλοντας να βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη προσφέρει στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά την λύση των Αυτοκινούμενων Εξέδρων Εργασίας. Είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση, οι  Αυτοκινούμενες Εξέδρες Εργασίας είναι η λύση για κάθε εταιρία που επιδιώκει την μείωση του κόστους κατασκευής, συντήρησης ή επισκευής.

Μια εναέρια συσκευή ή ανυψούμενη εξέδρα εργασίας (Scissor lift) είναι μια μηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται για την παροχή προσωρινής πρόσβασης σε άτομα ή εξοπλισμό σε δυσπρόσιτες περιοχές, συνήθως σε ύψος.


Γενικά χρησιμοποιούνται για την προσωρινή, ευέλικτη πρόσβαση, ανθρώπων και εξοπλισμού όπως οι εργασίες συντήρησης και κατασκευής.

Είναι σχεδιασμένες για να σηκώνουν  περιορισμένα βάρη (συνήθως λιγότερο από έναν τόνο), αν και ορισμένες εξέδρες έχουν μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο. Είναι συνήθως δυνατό να χειριστούν πλήρως (περιλαμβανομένων των setup) από ένα μόνο άτομο.

Ανεξάρτητα από το έργο στο οποίο  χρησιμοποιούνται, οι εναέριες εξέδρες εργασίας μπορούν να παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των μεταφορών και της πρόσβασης, όπως να είναι εξοπλισμένες με  ηλεκτρικές εξόδους (πρίζες) ή με υποδοχές πεπιεσμένου αέρα για ηλεκτρικά εργαλεία. Μπορούν επίσης να είναι εφοδιασμένες με ειδικό εξοπλισμό, όπως για τη μεταφορά των πλαισίων για το γυαλί παραθύρων.
Δεν βρέθηκαν εγγραφές την παρούσα στιγμή.
Copyright © 2009 Kolibioti Group  All rights reserved.
Powered by Softways S.A.