Επωνυμία εταιρίας:

Άτομο Επικοινωνίας: *

Επάγγελμα:

Α.Φ.Μ.:

ΔΟΥ:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Περιοχή:

Τηλέφωνο: *

Φαξ:

Κινητό:

Εmail: *

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
Counterbalance Εσωτερικής Αποθήκευσης
DIESEL Stacker
GAS Order Picker
GAS-LPG Reach Truck
BATTERY Άλλο
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ:
1000 kg 3500 kg
1500 kg 4000 kg
2000 kg 4500 kg
2500 kg 5000 kg
3000 kg Άλλο
ΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΥ:
Duplex Triplex
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
(ύψος περονών):
3000 mm 4700 mm
3500 mm 5000 mm
4000 mm 5500 mm
4500 mm Άλλο
ΤΥΠΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
(λειτουργίας ανυψωτικού):
Βιομηχανικό Χαλίκι / Χώμα
Άσφαλτος Άλλο
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:
Πνευστά Συμπαγή

Τόπος Παράδοσης: *

Διάρκεια Μίσθωσης
(Από-Έως): *

Μήνυμα:

* Απαραίτητα στοιχεία

Copyright © 2009 Kolibioti Group  All rights reserved.
Powered by Softways S.A.