Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

H8XM-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
8500 kg
5500 mm

H9XM-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
9500 kg
5500 mm

H10XMS-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
10500 kg
7000 mm

H10XM-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
10500 kg
7000 mm

H12XM-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
12500 kg
7000 mm

H13XM-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
13500 kg
7000 mm

H14XM-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
14500 kg
7000 mm

H10XM-12

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
10500 kg
7000 mm

H16XM-6

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
16500 kg
7000 mm

H16XM-9

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
16000 kg
6200 mm

H16XM-12

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
16000 kg
6200 mm

H18XM-7.5

Τύπος Καυσίμου:
Πετρέλαιο
Τύπος ιστού:
-
18000 kg
6200 mm

Σελίδες