Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

.

Ράφια Πολύ Στενών Διαδρόμων VNA (Very Narrow Aisle)

Τα ράφια αυτά μοιάζουν με τα συμβατικά ράφια παλετών αλλά διαφέρουν ως προς το ύψος, ανεβαίνουν ως και τα 12m και αφήνουν διαδρόμους για τα ανυψωτικά μόλις 1,50m-1,70m. Με τον τρόπο αυτό η εκμετάλλευση του κτιρίου του κτιρίου είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη περίπτωση κατά 50%. Η κάλυψη του δαπέδου με παλέτες φθάνει στο 50-60%.

Πλεονεκτήματα:

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος , σε σχέση με τα συμβατικά ράφια είναι σχεδόν τα ίδια.

Αξίζουν ως επένδυση για μεγάλες σε έκταση και ύψος αποθήκες.

Τα μηχανήματα κινούνται στους διαδρόμους με μαγνητικούς οδηγούς και αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες κίνησης και ανύψωσης, αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Μπορούν να πραγματοποιήσουν και διαδικασίες συλλογής παραγγελιών (picking) ταυτόχρονα σε όλο το ύψος των ραφιών, διότι η καμπίνα του μηχανήματος ανυψώνεται στο ύψος του χειριστή.

Μειονεκτήματα:

Μικροί διάδρομοι όπου δεν χωρούν δύο μηχανήματα ταυτόχρονα.

Σε περίπτωση βλάβης ενός VNA θα πρέπει να υπάρχει δεύτερο διαθέσιμο VNA για την εξυπηρέτηση των ραφιών διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλου τύπου μηχάνημα εντός των πολύ στενών διαδρόμων (1,50-1,70m)

Δεν ενδείκνυνται για μικρές ή μικρομεσαίες αποθήκες λόγω του υψηλού κόστους των ανυψωτικών VNA

Ανυψωτικά Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιούνται ανυψωτικά τύπου Περονοφόρα Ανυψωτικά Στενών Διαδρόμων (VNA). Ο απαιτούμενος διάδρομος κίνησης κυμαίνεται από 1,50m – 1,70m