Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

.

Συμβατικό σύστημα Back to Back

Τα συμβατικά ράφια παλετών χρησιμοποιούνται για αποθήκες μικρού σχετικά ύψους 5-8m ή για αποθήκες όπου στους διαδρόμους κινούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα μηχανήματα.

Ο απαιτούμενος διάδρομος εργασίας μεταξύ κάθε ραφιού και του ύψους της κατασκευής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των περονοφόρων ή των ανυψωτικών συσκευών, του μεγέθους της παλέτας και του ύψους της ίδιας της αποθήκης.

Πλεονεκτήματα:

Συνολικός έλεγχος αποθεμάτων: κάθε αποθηκευτικός χώρος καταλαμβάνεται από μία μόνο παλέτα, ευκολία στην απογραφή

Ταυτόχρονη εργασία μηχανημάτων τοποθέτησης ραφιών ή συλλογής παραγγελιών στον ίδιο διάδρομο.

Δυνατότητα εφαρμογής του FI-FO (First In – First Out).

Μέγιστη προσαρμοστικότητα σε οποιονδήποτε τύπο φορτίου τόσο από την άποψη του βάρους όσο και του όγκου.

Μπορεί να συνδυαστεί με μεταλλικές επιφάνειες picking για τη χειρωνακτική επιλογή των αγαθών.

Μειονεκτήματα:

Μεγάλοι διάδρομοι που κάνουν πολύ κακή εκμετάλλευση της επιφάνειας του κτιρίου (30-35% της επιφάνειας).

Το σύνολο των επενδύσεων, για τον ίδιο αριθμό παλετών, είναι σημαντικά υψηλότερο, παρ’ όλο ότι οι επενδύσεις για ράφια και μηχανήματα είναι μικρότερες από άλλα συστήματα.

Ανυψωτικά Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιούνται ανυψωτικά πεζού χειριστή τύπου Stacker, περονοφόρα με κινούμενο ιστό τύπου Reach Truck ή τέλος με παραδοσιακά ηλεκτρικά περονοφόρα αντιβάρου Counterbalance. Ο απαιτούμενος διάδρομος κίνησης κυμαίνεται από 2,50m – 3,40m